Speakers

TH  |  ENG

Fiona Ferguson : ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ เทศกาล Imaginate (สก็อตแลนด์)

Fiona เข้าร่วมองค์กร Imaginate ในเดือนกันยายน 2554. เธอได้ศึกษาและฝึกฝนเพื่อเป็นนักเป่าฟลุต โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (Masters in Performance) จาก Royal Conservatoire แห่งสก็อตแลนด์ในปี 2554 เธอได้เดินทางจากสายดนตรีคลาสสิคมาสู่การแสดงละคร music theatre สู่การเป็นผู้คัดเลือกงานให้แก่เทศกาลการแสดง ซึ่งนำเธอมาถึงความสนใจปัจจุบันในศิลปะการแสดงสดเพื่อเด็กและเยาวชน

Fiona เคยเป็นทั้งผู้ประสานงานด้านวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาการศิลปะ รวมถึงผู้คัดเลือกกิจกรรม ปัจจุบันเธอมีบทบาทในการริเริ่มและจัดการโครงการต่างๆ เป็นที่ปรึกษาศิลปิน สร้างสรรค์โปรแกรมเวิร์กช็อป รวมทั้งการฝึกฝนและสร้างสรรค์พื้นที่ในการแสดงงานให้แก่ศิลปินซึ่งรวมถึงผลงานที่อยู่ระหว่างการสร้างสรรค์ หรือ scratch events (กิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้ทดลองแนวคิดใหม่และรับความคิดเห็นจากผู้ชม)

นอกจากนี้ Fiona ยังเคยเป็นกรรมการของ 7:84 Theatre Company, the CCA และปัจจุบันเธอเป็นหนึ่งในทีมบรรณาธิการของนิตยสารออนไลน์ Bella Caledonia.

Vanessa Silvy : ผู้ช่วยทูตด้านวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (ฝรั่งเศส)

ด้วยประสบการณ์ 15 ปีด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เธอทำงานให้กับ Department of Local Authorities ณ Institut Français ในปี 2545 – 2550 นอกจากนั้น เธอยังเป็นผู้สนับสนุนศิลปินฝรั่งเศสและองค์กรทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสในโครงการที่ดำเนินการนอกประเทศ และทำงานใกล้ชิดกับเครือข่ายและหน่วยวัฒนธรรมฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน เมือง หรือรัฐบาลและหน่วยงานระดับภูมิภาคต่างๆ ในประเทศฝรั่งเศส

ในปี 2550 เธอได้รวมเอาฝ่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางศิลปะมาอยู่ในความรับผิดชอบของตำแหน่งผู้จัดการโครงการด้านศิลปะการแสดง ซึ่งรับผิดชอบศิลปะกายกรรม สตรีทอาร์ต และละครหุ่นต่างๆ นอกจากฝ่ายนี้จะส่งเสริมการหมุนเวียนของศิลปินในเวทีนานาชาติแล้ว ก็ยังมีการสร้างรูปแบบการสนับสนุนใหม่ๆ ให้แก่วงการศิลปะฝรั่งเศสกับวงการศิลปะร่วมสมัยต่างๆ ในโลกได้มีความร่วมมือมากขึ้นอีกด้วย

ธนุพล ยินดี : ผู้กำกับ นักแสดง และนักเต้นอิสระ (ไทย)

ธนุพลเป็นทั้งนักแสดง ผู้กำกับ และนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนจากเชียงใหม่ ปัจจุบันธนุพลอายุ 29 ปี และเคยทำงานกับกลุ่มละครมะขามป้อมมากว่า 10 ปี เขาได้ประยุกต์ศาสตร์ละครเวทีในงานด้านการพัฒนาชุมชน และดำเนินการโครงการ 5 ปีที่สร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์และกลุ่มไร้สัญชาติในประเทศไทย ธนุพลยังเป็นสมาชิกกลุ่มที่ก่อตั้ง dialogue theater ซึ่งเป็นรูปแบบการละครที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ชมได้มีบทสนทนาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางสังคมกับตัวละครบนเวที นอกจากนั้น ธนุพลจะยังเป็นหนึ่งในผู้นำเทศกาลละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง เชียงใหม่ ในปี 2562 อีกด้วย