โปรแกรมการแสดงในเทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน 2561 (BICT Fest2018)

TH ENG

ในเทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนแห่งกรุงเทพมหานคร 2561 ครั้งนี้ เรามีการแสดง 9 ชิ้นงาน จาก 6 ประเทศและจากประเทศไทย

P 1 Small-scaled Thai Recreation of ‘horses’ (Belgium x Thai)

17 และ 19 พฤษภาคม 2561

P4 The Rice Child by Crescent Moon Theatre (Thailand)

18 - 20 พฤษภาคม 2561

P5 PUNO by Papermoon Puppet Theater (Indonesia)

18 - 20 พฤษภาคม 2561

P2 Flaque by Companie Defracto (France)

18 - 20 พฤษภาคม 2561

P6 Gabez show by Gabez (Japan)

24 และ 26-27 พฤษภาคม 2561

P3 Four Go Wild in Wellies by Indepen-dance 4 (Scotland)

18 - 20 พฤษภาคม 2561

P7 Primo by Alfredo Zinola & Felipe González (Germany)

25 - 27 พฤษภาคม 2561

P8 Babymime Show @ Star Wars by Babymime (Thailand)

25 - 27 พฤษภาคม 2561

P9 Sarabande by Noémi Boutin & Jörg Müller (France)

25 - 27 พฤษภาคม 2561