Participants

TH  |  ENG

Hisashi Shimoyama : โปรดิวเซอร์ เทศกาล ricca ricca *festa (Japan)

Hisashi อำนวยการผลิตการแสดงจากโอกินาว่ามาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Shimakuduchi ซึ่งได้รับรางวัลจาก the Agency for Cultural Affairs ในเรื่องของความโดดเด่นเชิงศิลป์ และเขายังมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ที่นำเอาองค์ประกอบของศิลปะการแสดงเข้ามาใช้ให้เกิดขึ้นในโอกินาว่า Hisashi ยังได้อำนวยการผลิตโครงการการแสดงที่ร่วมมือกับนานาชาติ รวมถึงก่อตั้งเครือข่ายองค์กรทางศิลปะทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศมาแล้วอีกด้วย

ปัจจุบัน Hisashi ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร Japan Performing Arts Foundation, ASSITEJ Japan Center, และ Japan Association of Theatre for Children and Young People;

เลขาธิการ Okinawa Prefecture Performing Art Relation Association;

ประธาน  ATYA (Asian Alliance of Theatre Festivals for Young Audiences) และ

ที่ปรึกษาด้านนานาชาติให้แก่คณะกรรมการผู้คัดเลือกฝ่ายศิลป์ของ 2017 ASSITEJ World Congress

Luanne Poh : ผู้อำนวยการ The Art Ground (สิงคโปร์)

Luanne อยู่ในวงการผู้สร้างสรรค์และอำนวยการผลิตละครเวทีเพื่อเยาวชนมาตั้งแต่ปี 2542 เธอมีความสนใจในการสร้างพื้นที่แห่งประสบการณ์ทางความคิดให้แก่ผู้ชมรุ่นเยาว์ผ่านศิลปะต่างๆ ปัจจุบัน เธอกำลังริเริ่ม “The Artground – A curious place to be” ซึ่งเป็นศูนย์ศิลปะสำหรับเยาวชนในสิงคโปร์ โดยความรร่วมมือของ National Arts Council สิงคโปร์ แรงบันดาลใจจากบทกวีชื่อว่า 100 Languages of Children ประพันธ์โดย Loris Malaguzzi ได้กลายมาเป็นพื้นที่ที่จะช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นให้แก่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ผ่านการเล่นในพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารของศูนย์ The Artground

Fiona Ferguson : ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ เทศกาล Imaginate (สก็อตแลนด์)

Fiona เข้าร่วมองค์กร Imaginate ในเดือนกันยายน 2554. เธอได้ศึกษาและฝึกฝนเพื่อเป็นนักเป่าฟลุต โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (Masters in Performance) จาก Royal Conservatoire แห่งสก็อตแลนด์ในปี 2554 เธอได้เดินทางจากสายดนตรีคลาสสิคมาสู่การแสดงละคร music theatre สู่การเป็นผู้คัดเลือกงานให้แก่เทศกาลการแสดง ซึ่งนำเธอมาถึงความสนใจปัจจุบันในศิลปะการแสดงสดเพื่อเด็กและเยาวชน

Fiona เคยเป็นทั้งผู้ประสานงานด้านวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาการศิลปะ รวมถึงผู้คัดเลือกกิจกรรม ปัจจุบันเธอมีบทบาทในการริเริ่มและจัดการโครงการต่างๆ เป็นที่ปรึกษาศิลปิน สร้างสรรค์โปรแกรมเวิร์กช็อป รวมทั้งการฝึกฝนและสร้างสรรค์พื้นที่ในการแสดงงานให้แก่ศิลปินซึ่งรวมถึงผลงานที่อยู่ระหว่างการสร้างสรรค์ หรือ scratch events (กิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้ทดลองแนวคิดใหม่และรับความคิดเห็นจากผู้ชม)

นอกจากนี้ Fiona ยังเคยเป็นกรรมการของ 7:84 Theatre Company, the CCA และปัจจุบันเธอเป็นหนึ่งในทีมบรรณาธิการของนิตยสารออนไลน์ Bella Caledonia

อัจจิมา ณ พัทลุง : ผู้อำนวยการ เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนแห่งกรุงเทพมหานคร (ไทย)

อัจจิมา ณ พัทลุง เป็นผู้กำกับละครเวทีและโปรดิวเซอร์ซึ่งทำงานและอาศัยอยู่ทั้งในกรุงเทพและลอนดอน ผลงานของเธอเรื่อง “The Chairs” และ “Boxes” ได้รับรางวัลจากชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดงประเทศไทย เธอได้ก่อตั้ง Arts on Location ขึ้นในปี 2008 เพื่อขยายขอบเขตงานด้านการแลกเปลี่ยนและการเดินทางข้ามวัฒนธรรมในระดับนานาชาติของละครเวที ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ และการจัดเวิร์กช็อปละครเวทีระดับสูงทั้งในลอนดอนและกรุงเทพ โดยความร่วมมือกับศิลปินจากยุโรป สหรัฐอเมริกา รวมถึงองค์กรต่างๆ

Arts on Location ทำงานร่วมกับ Democrazy Theatre Studio ในการจัดเทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน (BICT Fest) ทุกๆ สองปี โดยอัจจิมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเทศกาล เทศกาล BICT Fest ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี 2016 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และนำเสนอการแสดงคุณภาพระดับรางวัลจาก 6 ประเทศ

Dara Huot : โปรดิวเซอร์ กลุ่มกิจการการแสดงเพื่อสังคม Phare (กัมพูชา)

Dara เป็นทั้งผู้นำและผู้จัดการกลุ่มกิจการการแสดงเพื่อสังคม Phare (Phare Performing Social Enterprise หรือ PPSE) เพื่อภารกิจในการสนับสนุนโรงเรียน Phare Ponleu Selpak ซึ่งให้โอกาสทางอาชีพแก่เยาวชนชาวกัมพูชาและฟื้นฟูศิลปะในประเทศ กิจการที่อยู่ในความดูแลของ PPSE ได้แก่กลุ่ม Phare ซึ่งเป็นกลุ่มกายกรรมที่มีการแสดงทุกคืนในเสียมเรียบ และ Phare Productions International ซึ่งอำนวยการผลิตการแสดงส่วนบุคคลที่เปี่ยมด้วยพลังและคุณภาพทั้งในกัมพูชาและประเทศอื่นทั่วโลก

Dara เป็นศิษย์เก่าโรงเรียน Phare Ponleu Selpak ในปี 2554 ภายหลัง เขาผันตัวมาเป็นล่ามให้แก่กลุ่ม Phare และเริ่มเข้าร่วมกลุ่มนักแสดงเป็นครั้งแรกในการทัวร์การแสดงละครเวทีผสมกายกรรมเพื่อให้เผยแพร่ความรู้เรื่องกับระเบิด มาลาเรีย ไข้เลือดออก และประเด็นสาธารณสุขอื่นๆ

Caleb Lee : โปรดิวเซอร์/นักวิจัย (สิงคโปร์)

Caleb Lee เป็นนักการศึกษาด้านละครเวที โปรดิวเซอร์ นักวิจัย และดรามาเติร์ก ปัจจุบันเขากำลังศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ณ รอยัลฮอลลาเวย์ มหาวิทยาลัยลอนดอน โดยมุ่งเน้นประเด็นการละครเพื่อผู้ชมวัยเยาว์ในสิงคโปร์และเอเชีย ในฐานะนักวิชาการ เขายังเป็นกองบรรณาธิการให้แก่ The Journal of Theatrex Asia เมื่อไม่นานนี้ เขาได้ก่อตั้งกลุ่มนักวิจัยละครเพื่อเด็กและเยาวชนในสิงคโปร์ (STYAR) ขึ้น ในปี2554 – 2557 เขาดำรงตำแหน่งผู้จัดการเทศกาล ACE Festival โดย I Theatre ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะที่มุ่งเน้นเด็กและครอบครัว ปัจจุบันเขาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการของกลุ่มดังกล่าว

Caleb มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการนานาชาติและโครงการความร่วมมือต่างๆ นอกจากนี้เขายังเป็น Creative Associate ของโครงการ The Paper Boats project-ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มความร่วมมือนานาชาติของกลุ่มผู้สร้างสรรค์การแสดง

Kung Yu Liew : ผู้อำนวยการศิลป์ เทศกาล Little Door Festival (Malaysia)

Liew Kung Yu ถือเป็นชื่อที่เป็นหนึ่งในแถวหน้าของวงการศิลปะมาเลเซีย เขามีชื่อเสียงจากผลงานที่พูดประเด็นชาตินิยมและอัตลักษณ์คนเอเชีย รวมถึงการทำงานกับชุมชนเพื่อผลักดันวาระแห่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และเสรีภาพทางสังคม

จากความถนัดทางกราฟฟิคดีไซน์ Kung Yu ได้กลายมาเป็นศิลปินที่เป็นที่รู้จักจากการท้าทายขอบเขตของสื่อศิลปะ ในวงการศิลปะเองเขาก็โด่งดังจากผลงานอินสตอลเลชั่นซึ่งมีทั้งนิทรรศการกลุ่มและเดี่ยว ทั้งในมาเลเซียและต่างประเทศ นอกจากผลงานทัศนศิลป์ เขาก็ยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับละครเวทีตั้งแต่ปี 2530 โดยร่วมงานกับผู้กำกับหลากหลายในการออกแบบฉากและเสื้อผ้าให้แก่การแสดงเต้นและละครเวที

ปัจจุบันเขาทำงานและสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้สร้างสรรค์ละครเพื่อเด็กและเยาวชนในเอเชีย และกำลังพัฒนาเทศกาลละครเด็กของตัวเองที่มีชื่อว่า ‘Little Door Festival’ ซึ่งจะเปิดตัวเร็วๆ นี้ในประเทศมาเลเซีย

Maria Tri Sulistyani: ผู้อำนวยการ Papermoon Puppet Theatre (อินโดนีเซีย)

Maria Tri Sulistyani (นักวาดภาพประกอบ นักเขียน และอดีตนักแสดงละครเวที) ได้ร่วมก่อตั้งกลุ่มละครหุ่น Papermoon Puppet Theatre กับ Iwan Effendi (ศิลปินทัศนศิลป์) ทั้งคู่ได้ทำการทดลองมากมายกับศาสตร์ละครหุ่นมาตั้งแต่ปี 2549 ปัจจุบันกลุ่ม Papermoon ตั้งอยู่ในเมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ท่ามกลางมรดกของศาสตร์ละครหุ่นที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก ศิลปินรุ่นใหม่แต่เปี่ยมความเชี่ยวชาญของ Papermoon กำลังขยายขอบเขตของศาสตร์ละครหุ่นด้วยการสร้างงานที่ใช้สื่อผสม และกล่าวถึงประเด็นอัตลักษณ์กับสังคมผ่านผลงานที่รุ่มรวยจินตนาการ

นอกจากการสร้างสรรค์การแสดงแล้ว Papermoon Puppet Theatre ยังแสดงชิ้นงานของตัวเองในรูปแบบศิลปะจัดวางเชิงทัศนศิลป์ และแบ่งปันความรู้ผ่านการทำเวิร์กช็อปมากมาย และยังเป็นผู้ริเริ่มเทศกาลละครหุ่น Pesta Boneka ที่เกิดขึ้นสองปีครั้งตั้งแต่ปี 2551 กลุ่ม Papermoon แสดงงานมาแล้วทั้งในอินโดนีเซียและหลายประเทศทั่วโลก

May Thet ZAW: ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบัน New Yangon Theatre Institute (พม่า) 

May Thet ZAW เป็นศิลปินละครเวที นักเคลื่อนไหวทางสังคม และอาสาสมัครทำงานเชิงรุกในกรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ งานปัจจุบันของเธอด้านการพัฒนาสื่อและประสบการณ์ในการทำงานกับศิลปินนานาชาติในช่วงสิบปีที่ผ่านมานั้นช่วยขยายความตระหนักในประเด็นสังคมการเมืองของเธอ และทำให้เธอเกิดความเข้าใจลึกซึ้งในการเมืองทั้งระหว่างบุคคลและระหว่างประเทศ และยังเป็นแรงบันดาลใจทางศิลปะและการเคลื่อนไหวทางสังคมให้เธอสร้างสรรค์เวิร์กช็อปเชิงรุกที่ใช้กระบวนการทางละครเป็นเครื่องมือสร้างชุมชนเพื่อกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงและความขัดแย้งภายในประเทศ

ปิยฉัตร สินพิมลบูรณ์ : ผู้ประสานงานต่างประเทศ กลุ่มละครมะขามป้อม (ไทย)

ในฐานะผู้ประสานงานต่างประเทศ ปิยฉัตรหรือ “แอพ” ได้ออกแบบและนำกระบวนการเวิร์กช็อปให้แก่ผู้เข้าร่วมต่างชาติ นักเรียน ครู ศิลปิน และนักเคลื่อนไหวมาแล้วมากมาย โดยมีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม และกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมลงมือทำเพื่อไปสู่การแก้ไขปัญหาประเด็นสำคัญๆ ของโลก แอพทำงานในวงการละครเวทีมากว่า 10 ปี และทำงานด้านการแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมด้านศิลปะประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชนมา 6 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเสมอมา เธอได้นำกระบวนการเวิร์กช็อปเพื่อเป้าหมายนี้ให้แก่ผู้เข้าร่วมมาแล้วกว่า 20 ประเทศ

Não Miyauchi : ผู้ช่วยผู้อำนวยการผลิต/ ฝ่ายสื่อสารระหว่างประเทศ เทศกาล ricca ricca*festa (ญี่ปุ่น)

ในปี 2549 Nao ได้เริ่มทำงานกับเทศกาล International Theater Festival OKINAWA for Young Audiences (หรือที่รู้จักในนามเทศกาล Kijimuna Festa ระหว่างปี 2548 – 2556 และเปลี่ยนมาเป็นชื่อ ricca ricca*festa ในปี 2558) ในฐานะล่ามอาสาสมัคร และได้ร่วมงานกับเทศกาลในฐานะอาสาสมัครเรื่อยมาในขณะที่ศึกษาอยู่ที่สหราชอาณาจักร จนได้กลายมาเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ประจำของเทศกาลเมื่อเธอกลับประเทศญี่ปุ่นในปี 2554 จนเมื่อปี 2555 Nao ได้กลายเป็นเจ้าหน้าที่ประจำเมื่อเทศกาลจัดการประชุมนานาชาติ ASSITEJ (International Association of Theatre for Children and Young People ) ปัจจุบัน Nao มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการผลิตและฝ่ายสื่อสารระหว่างประเทศ โดยรับผิดชอบในส่วนการจัดโปรแกรมนานาชาติให้แก่เทศกาล รวมถึงโครงการความร่วมมือและกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ

สมาชิก ON-PAM ตั้งแต่ปี 2556 (onpam.net);

สมาชิก Asian Producers Platform ตั้งแต่ปี 2557 (asianproducersplatform.com)