BICT FEST 2018 – FORUM

TH  |  ENG

อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของ BICT Fest คือส่วนของฟอรั่ม ที่ดำเนินควบคู่ไปกับโปรแกรมการแสดงในเทศกาล นอกจากจะเป็นพื้นที่ให้ผู้ชมได้สะท้อนถึงบทบาทของความสร้างสรรค์ในพัฒนาการเด็กและศิลปะการแสดงสำหรับเด็กแล้ว  ฟอรั่มก็ยังเป็นเหมือนจุดพบปะระหว่างศิลปินและผู้ชม เพื่อให้ได้มีโอกาสในการถกความคิด และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับตัวการแสดงอีกด้วย โดยในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการร่วมจัด BICT Fest 2018 ฟอรั่ม และได้รับการสนับสนุนจากเจแปนฟาวด์เดชั่น กรุงเทพฯ ในส่วนของการจัดวงประชุมกลุ่มผู้สร้างสรรค์ละครสำหรับเด็กและเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

BICT Fest 2018 ฟอรั่มในปีนี้มี 3 ส่วน:

วงเสวนาผู้จัดเทศกาลนานาชาติ

วงพูดคุยแลกเปลี่ยน

วงประชุมกลุ่มผู้สร้างสรรค์ละครสำหรับเด็กและเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้