BICT FEST 2018 – FORUM

วงพูดคุยแลกเปลี่ยน (Talks)

 

เวทีเสวนาของ BICT Fest ในครั้งนี้ จะพูดคุยเชิงลึกถึงหัวข้อสำคัญต่างๆ เพื่อต่อยอดและเสริมประเด็นที่ปรากฏในการแสดงของเทศกาล กับวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายท่าน  ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรมประจำองค์กร ผู้จัดเทศกาล ไปจนถึงตัวศิลปิน อาทิ วาเนสซา ซิลวี จากสถานฑูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย, ฟิโอนา เฟอร์กูสัน จากเทศกาล Imaginate สก็อตแลนด์, สินีนาฎ เกษประไพ จากกลุ่มละครพระจันทร์เสี้ยว, เบบี้ไมม์ และ ธนุพล ยินดี จากกลุ่มละครมะขามป้อม

TH ENG

F4

หัวข้อ: การสร้างสรรค์พื้นที่ Inclusive สำหรับเด็กและเยาวชน

ฟิโอนา เฟอร์กูสัน (ผู้อำนวยการฝ่ายจัดโปรแกรมสร้างสรรค์ขององค์กร Imaginate สก็อตแลนด์) จะมาเล่าถึงความสำคัญของงานด้านการพัฒนาองค์กร Imaginate ซึ่งดำเนินควบคู่ไปกับเทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กในเอดินเบอระ โดยจะพิจารณากรณีศึกษาและโครงการต่างๆ เพื่อดูว่าการแสดงที่เปิดกว้างให้ทุกคนแม้จะเป็นผู้ที่มีความต้องการพิเศษ หรือการแสดงแบบ inclusive นั้น จะปลูกเมล็ดและให้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนได้อย่างไร

วัน : เสาร์ 19 พฤษภาคม 2561 
เวลา : 13.00 – 14.30
สถานที่ : ห้อง 501 ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

F008

F5

หัวข้อ : ว่าแต่กายกรรมรูปแบบใหม่ คืออะไรล่ะ?

โปรแกรม French Highlights ใน BICT Fest 2018 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานฑูตฝรั่งเศส และ La Fete นั้น มีการแสดงประเภทกายกรรมแบบใหม่ อยู่ 2 ชิ้น ได้แก่ “Flaque” โดย Defrecto และ “Sarabande” โดย Noémi Boutin ร่วมกับ Jörg Müller

วาเนสซา ซิลวี จากสถานฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และอดีตหัวหน้าฝ่ายศิลปะการแสดงของ Institut Français ในปารีส ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน กายกรรม ละครหุ่น และ Street Arts จะมาไขความกระจ่างถึงความแตกต่างระหว่างกายกรรมรูปแบบใหม่และแบบดั้งเดิมที่เรารู้จักกันดี

วิทยากร: วาเนสซา ซิลวี จากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และอดีตหัวหน้าฝ่ายศิลปะกายกรรมและละครหุ่น ประจำสถาบันฝรั่งเศส ในกรุงปารีส

สัปดาห์ที่ 1
วัน : อาทิตย์ 20 พฤษภาคม 2561
เวลา : 11.00 – 12.30
สถานที่ : ห้อง 501 ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

สัปดาห์ที่ 2 (หัวข้อเดียวกัน)
วัน : เสาร์ 26 พฤษภาคม 2561
เวลา : 17.00 – 18.30
สถานที่: ศูนย์ศิลปการละคร สดใส พันธุมโกมล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

F009sm1

F6

หัวข้อ : ศิลปินเสวนา Spotlight เมืองไทย

ฟอรั่มของ BICT เปิดพื้นที่ให้สองกลุ่มละครไทยที่เป็นศิลปินในเทศกาลปีนี้ ได้มาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานของพวกเขาในทศวรรษที่ผ่านมา  ทั้งพระจันทร์เสี้ยวและเบบี้ไมม์เป็นกลุ่มละครที่เป็นที่รู้จัก และมีการสร้างงานสำหรับผู้ชมวัยเยาว์และครอบครัว  มาลองฟังกันว่า ประสบการณ์และมุมมองของทั้งสองกลุ่มในการทำงานประเภทดังกล่าวในบริบทของประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไร

 

ผู้ร่วมเสวนา : กลุ่มละครพระจันทร์เสี้ยว และเบบี้ไมม์

วัน : เสาร์ 26 พฤษภาคม 2561
เวลา : 11.00 – 12.30
สถานที่ : ห้อง 501 ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

F010Thanupon-Yindee_sm

F7

หัวข้อ : การประยุกต์ใช้ศิลปะกายกรรมในชุมชน

ศิลปะกายกรรมนั้นสามารถนำมาเป็นเครื่องมือในบริบทการศึกษาและการจัดการชุมชนได้ สำหรับการพูดคุยนี้ ธนุพล ยินดี นักการละครจากเชียงใหม่ และอดีตสมาชิกกลุ่มละครมะขามป้อม ผู้นำศิลปะการละครและกายกรรมร่วมสมัยในงานของเขามาพัฒนาศักยภาพชุมชนทั่วประเทศไทย จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานกับกลุ่ม Circus on the Edge กลุ่มละครกายกรรมรุ่นเยาว์ ที่มีสมาชิกมาจากชนกลุ่มน้อยในเชียงดาว

วิทยากร: ธนุพล ยินดี อดีตสมาชิกมะขามป้อม Arts Space

วัน : อาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2561
เวลา : 11.00 – 12.30
สถานที่ : ห้อง 501 ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ