ประกาศรับสมัครผู้ร่วมวงประชุมกลุ่มผู้สร้างสรรค์ละครสำหรับเด็กและเยาวชน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในงานเทศกาลละครเด็กนานาชาติกรุงเทพฯ (BICT Fest 2018)

 

วงเสวนาโดยกลุ่มผู้สร้างสรรค์ละครสำหรับเด็กและเยาวชน (Theatre for Young Audiences หรือ TYA) จะประกอบไปด้วย องค์กรที่สร้างสรรค์ละครสำหรับเด็กและเยาวชน ศิลปิน และนักการศึกษา ผู้ซึ่งจะมาร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์ และมุมมองเรื่องความสร้างสรรค์กับเยาวชน เพื่อทำความเข้าใจบทบาทของ TYA ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการสร้างงานประเภทนี้ ที่ตอบสนองต่อวัฒนธรรมและบริบทต่างๆ อันเนื่องมาจากความหลากหลายและเฉพาะตัวของ ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในแง่ประชากร การเมือง วัฒนธรรม และระดับของการพัฒนา ทางเศรษฐกิจและสังคม การเสวนามีความมุ่งหมายที่จะเพื่อค้นหาว่า TYA ส่งผลอย่างไรต่อวัฒนธรรมวัยเด็กในแต่ละประเทศ

BICT Fest จะจัดวงประชุมกลุ่มผู้สร้างสรรค์ละครสำหรับเด็กและเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้น ในวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2561 งานครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดจากความร่วมมือของเครือข่าย TYA ในเอเชีย ซึ่งจัดโดย ACO Okinawa ร่วมด้วยเจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์เอเชีย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายอาชีพของกลุ่ม TYA ในเอเชีย และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพื่อสนับสนุน TYA ในเอเชีย ทั้งภายในภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก เครือข่าย TYA นี้ เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2559 และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในเทศกาล ricca ricca *festa ในโอกินาวา อีกทั้งยังเคยจัดงานทัศนศึกษาดูงานเชิงวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย รายงานกิจกรรมต่างๆ สามารถอ่านได้ในเว็บไซต์ เครือข่าย TYA ในเอเชีย tya-asia.com

ในปีนี้ วงประชุมกลุ่มผู้สร้างสรรค์ละครสำหรับเด็กและเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEA TYA จัดโดยเทศกาล BICT Fest สนับสนุนโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในสามส่วนของ BICT Fest 2018 ฟอรั่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสร้างสรรค์ละครสำหรับเด็กและเยาวชน และเพื่อหาช่องทางขยายเครือข่ายต่อไป การเสวนาจะเน้นเรื่องทำความเข้าใจกับภาพรวมในปัจจุบันของภูมิภาคนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย รวมถึงการสร้างงานร่วมกันในอนาคต

ในโอกาสนี้ขอเชิญนักการละคร ผู้จัด นักการศึกษา และผู้ทำงานด้านการละครทุกรูปแบบเข้าร่วมเสวนาได้ โดยลงทะเบียนในแบบฟอร์มและส่งกลับมาก่อนวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561

ตารางและหัวข้อ
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
เวลา 13.00-16.00
สถานที่ อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อ การประชุมกลุ่มคนทำงานละครเพื่อเด็กและเยาวชน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สถานการณ์ของการละครเพื่อเด็กและเยาวชนตามที่ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าฟังได้)

เสวนาช่วงนี้จะเล่าถึงการทำงานของ องค์กรที่ทำงานละครเพื่อเด็กและเยาวชน (TYA) จาก 6 ประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตัวแทนแต่ละคนจะมาเล่าถึงภาพรวมปัจจุบันของ TYA ในประเทศของตนเอง

ผู้ร่วมเสวนา
1. Andreas Dara Huot: โปรดิวเซอร์ กลุ่มกิจการการแสดงเพื่อสังคม Phare (กัมพูชา)
2. Caleb Lee: โปรดิวเซอร์และนักวิจัยอิสระ (สิงคโปร์)
3. Kung Yu Liew: อาร์ทิสติกไดเร็กเตอร์ เทศกาล Little Door Festival (มาเลเซีย)
4. Maria Tri Sulistyani: อาร์ทิสติกไดเร็กเตอร์ร่วม กลุ่ม Papermoon Puppet Theatre (อินโดนีเซีย)
5. May Thet Zaw: ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบัน New Yangon Theatre Institute (พม่า)
6. ปิยฉัตร สินพิมลบูรณ์: ผู้ประสานงานต่างประเทศ กลุ่มละครมะขามป้อม (ประเทศไทย)

ดำเนินรายการโดย นาโอะ มิยาอูจิ จากเทศกาล ricca ricca *festa, (ญี่ปุ่น)

วันที่ พุธ 23 พฤษภาคม 2018
เวลา 13.00-16.00
สถานที่ อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อ การประชุมกลุ่มคนทำงานละครเพื่อเด็กและเยาวชน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ช่วงที่ 1: แนะนำโครงการสร้างเครือข่ายผู้สร้างสรรค์การละครสำหรับเด็กและเยาวชนในเอเชีย โดยนาโอะ มิยะอุจิ จากเทศกาล ricca ricca *festa (ญี่ปุ่น)
(เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าฟังได้)

ช่วงที่ 2:: สถานการณ์ปัจจุบันของการละครเและภาพรวมการเปลี่ยนแปลงเชิงการเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(สำหรับผู้ลงทะเบียนเท่านั้น)

การเสวนาจะมุ่งเน้นที่สามประเด็น ได้แก่
1. ผู้ชม (The Audiences)
2. สถานที่ (The Places)
3. เนื้อหา (The Content)
—————————————-

แนะนำให้เข้าร่วมการเสวนาทั้งสองช่วงเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการเสวนาอย่างเต็มที่

ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถกรอกแบบฟอร์ม และประวัติย่อ ได้ที่นี่!!!
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)

Photo credit: Nao Miyauchi Taken at SEA TYA Programme at ricca ricca *festa 2017